ПРВО МЕЂУНАРОДНО
БИЈЕНАЛЕ ЛИТОГРАФИЈЕ

Међународно бијенале литографије  је основано 2018. године са циљем промоције графичке технике литографија. На изложби приказјемо литографије настале у протекле две године. на којима се може видети  разноликост поетика, школа, праваца и приступа уметности штампања са литографског камена. На једном месту се могу видети дела уметника настала на различитим крајевима света. У оквиру изложбе се одржавају  предавања и разговори о литографији.

Прво међународно бијенале литографије одржано је од 1. до 15. новембра 2018. године.
у Установи културе „Пароброд“, Београд, Република Србија. Друго међународно  бијенале литографије одржаће се од 15. до 26. децембра 2020. године у Установи културе „Стари град“, Капетан Мишина 6а, Београд, Република Србија.

Моника Луковска
Татсуја Такизава